Täydennä Isä Meidän - rukous oikeilla vaih-to-eh-doil-la

Täytä teksti oikeilla sanoilla. Jokaisen puuttuvan sanan kohdalla sinulla on neljä vaihtoehtoa, joista sinun tulisi valita oikea.
   Aamen      kunnia      leipämme      meidän      nimesi      pahasta      Pyhä Henki      tahtosi      taivaassa      taivaissa      velkamme   
Isä , joka olet .Pyhitetty olkoon sinun .
Tulkoon sinun va-lta-kun-ta-si.
Ta-pah-tu-koon sinun , myös maan päällä niin kuin .
Anna meille tänä päivänä jo-ka-päi-väi-nen .
Ja anna meille anteeksi , niin kuin mekin annamme anteeksi ve-lal-li-sil-lem-me.
Äläkä saata meitä kiu-sauk-seen, vaan päästä meidät .
Sillä sinun, Isä, Poika ja , on valtakunta,
voima ja nyt ja aina ja i-an-kaik-ki-ses-ta i-an-kaik-ki-seen.

.