Täydennä syn-nin-tun-nus-ta koskevat tiedot oikeilla vaih-to-eh-doil-la

Täytä teksti oikeilla sanoilla. Jokaisen puuttuvan sanan kohdalla sinulla on neljä vaihtoehtoa, joista sinun tulisi valita oikea.
   katumus      kevyin      kuvaksi      lähimmäistämme      papille      synnintunnustuksella   
Meidät kaikki on luotu Jumalan .
Kun louk-kaam-me , loukkaamme siis myös Jumalaa.
Or-to-dok-si-ses-sa kirkossa on tapana käydä ennen paastoa.
Ajattelemme, että meidän tulisi paastota mielin.

Syn-nin-tun-nus-tuk-ses-ta voidaan käyttää myös nimeä .
Siinä kerrotaan mieltä vai-van-neet asiat.