Täydennä rukous suo-je-lus-en-ke-lil-le oikeilla vaih-to-eh-doil-la

Täytä teksti oikeilla sanoilla. Jokaisen puuttuvan sanan kohdalla sinulla on neljä vaihtoehtoa, joista sinun tulisi valita oikea.
   enkeli      Neuvo      päivänä      pahasta      rukoilen      taivaasta      tielle      vartijani   
Suojelusenkelile

Jumalan , pyhä , sinut Jumala on antanut
suo-je-li-jak-se-ni. Hartaasti sinua:
Valista minua tänä ja varjele kaikesta .
hyvään ja johdata pe-las-tuk-sen .

Aamen.