Täydennä tiedot Neitsyt Mariasta

Täytä teksti oikeilla sanoilla. Jokaisen puuttuvan sanan kohdalla sinulla on neljä vaihtoehtoa, joista sinun tulisi valita oikea.
   äiti      enkeli      enkeliltä      Joakim ja Anna.      Joosef      Jumalansynnyttäjä.      kirkas valo      kolme      ko-ris-te-le-mal-la      Kristus      lasta      Maria      opiskeli      py-him-pään      temppeliin   
Na-sa-re-tis-sa asui pariskunta nimeltä
He olivat i-äk-käi-tä ja he kaipasivat omaa .
he rukoilivat Jumalaa ja eräänä päivänä ilmoitti heille i-lo-uu-ti-sen.
On-nel-li-si-na tyt-tö-lap-ses-ta he lupasivat pyhittää lapsen Jumalalle.
He antoivat lapselle nimen .

Maria oli vuotta vanha, kun hänen van-hem-pan-sa veivät Marian
kas-va-tet-ta-vak-si, kuten he olivat aiemmin luvanneet.
Maria otettiin ilolla vastaan ja hänet vietiin heti temppelin kaikkein paikkaan.
Maria temppelissä.

Marian tullessa van-hem-mak-si ilmoitti hänelle ilouutisen.
Hän syn-nyt-täi-si pojan ja hänestä tulisi Jumalan pojan . Jeesus syntyi kuten
tavalliset ihmiset. Hänen kas-vat-ti-i-sä-nään toimi Marian kihlattu .

Maria seurasi poikansa elämää, niin ilossa kuin surussa. Tullessaan vanhemmaksi
hän sai tiedon tulevasta kuo-le-mas-taan. Kuolemaansa hän valmistautui
kotinsa kuin juhlaa varten. Marian nukkuessa pois, täytti
talon ja laskeutui noutamaan Äitinsä sielun.

Mariaa kunnioitetaan kirkossamme myös nimellä